If you're looking to improve Windows 8, help is on the way. WordSense.eu Dictionary: augmenter - meaning, definition, origin, anagrams. (Van een aantal) toenemen, groter worden. Book Causer la hausse ; déplacer quelque chose d'une position basse à une position haute. Principal Translations: Inglés: Español: augmenter n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. March 24, 2018 puzzle Crossword Clues No Comments. Sari la navigare Sari la căutare. augment augmenter (one's price) be increased augmenter (prix) Wow is the one to aim for.“, “I strive for two things in design: simplicity and clarity. Aanwijzing moet onmogelijk zijn boven het maximale weegvermogen vermeerderd met ten hoogste 9 afleeseenheden . 3459/92 van de Commissie van 30 november 1992 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd een extra, Le CESE souligne que les mesures prises en matière de politique énergétique intérieure peuvent avoir une influence décisive sur la réduction de la dépendance énergétique extérieure et. Augmenter en 8 lettres; Augmenter en 10 lettres; Augmenter en 11 lettres; Augmenter en 13 lettres; Publié le 13 janvier 2017 05 avril 2017 - Auteur loracle Rechercher. English French online dictionary Tureng, translate words and terms with different pronunciation options. La population mondiale augmente d'année en année. De la Wikționar, dicționarul liber. 135 likes. Verhoogde drievoudig verkleinde icosaëder. Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian. There are only boring executions.“, “Socrates said, “Know thyself.” I say, “Know thy users.” And guess what? Le rapport du Garante pour l'année 1996 confirme pour les années 1994 à 1995 une tendance à, Het verslag van de Garante voor 1996 bevestigt, wat betreft de jaren 1994 tot 1995, de, La Banque centrale européenne sera, en outre, exonérée de toute imposition fiscale et parafiscale à l'occasion des, De Europese Centrale Bank wordt bovendien vrijgesteld van elke fiscale en parafiscale heffing bij de, Il est prévu de réduire les captures indésirées de 80 tonnes et la production aquacole biologique devrait, Volgens de prognoses zullen tegen 2023 de ongewenste vangsten met 80 ton verminderen, terwijl de biologische aquacultuurproductie met 220 ton zal, In deze gevallen wordt het overeenkomstig artikel 46, lid 2, van de verordening berekende bedrag vermeerderd met de, Étant donné que le nombre de véhicules utilitaires légers en circulation s’accroît, ce qui, Aangezien er steeds meer bestelwagens op de weg komen wat het risico, Het maximale aandeel van de financiële bijdragen of subsidies uit de algemene begroting van de Europese Unie in de jaarlijkse vergoedbare kosten die in de begroting van een Europese politieke partij zijn opgenomen en in de subsidiabele kosten die een Europese politieke stichting heeft gemaakt, moet derhalve worden, 178 Il en va de même s’agissant des activités anticoncurrentielles au niveau européen qui constituent, en elles-mêmes, une infraction unique consistant en des accords (sur la fixation et, 178 Hetzelfde geldt voor de mededingingsverstorende activiteiten op Europees niveau, die op zichzelf één enkele inbreuk vormen, die bestaat uit overeenkomsten (tot vaststelling en. augmenter. Le risque de liquidité (ou risque de financement) se rapporte à la capacité de financer les, Het liquiditeitsrisico (funding liquidity risk) heeft te maken met de mogelijkheid om, Les parties s'efforcent de coopérer dans les secteurs appropriés de la politique des transports, en vue d'améliorer les perspectives d'investissement et la circulation des marchandises et des passagers, de promouvoir la sûreté et la sécurité aériennes, de lutter contre la piraterie, de veiller à la protection de l'environnement et, De partijen werken samen op relevante terreinen van het vervoersbeleid met het oog op verbetering van de investeringsmogelijkheden, het verkeer van goederen en personen, bevordering van de veiligheid van de luchtvaart, de bestrijding van piraterij, milieubescherming en, Le CES estime que l'agriculture ne doit utiliser, à long terme, que des éléments fertilisants issus de déchets organiques qui n'ont pas été mélangés à d'autres déchets polluants susceptibles, Naar de mening van het ESC zou op den duur in de landbouw uitsluitend gebruik mogen worden gemaakt van nutriënten die afkomstig zijn van organisch afval dat gescheiden wordt gehouden van ander, verontreinigend afval, waardoor het metaalgehalte wordt, Nous approuvons surtout son souci de concilier la charge qui pèse sur les entreprises qui doivent fournir les données, et, Wij vinden het vooral goed dat de Commissie een evenwicht wil vinden tussen de lasten voor de ondernemingen, die de gegevens moeten verstrekken, en de noodzakelijke. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. They want quarter-inch holes.“, “Great design is a multi-layered relationship between human life and its environment.“, “Everything should be made as simple as possible, but not simpler.“, “Any intelligent fool can make things bigger and more complex. Vermeerderen in hoeveelheid of groter maken in afmeting of getal. Synonymes et conjugaison du verbe augmenter, verbe du 1er groupe en -er. : This may increase the chance of you getting unwanted side effects. Ex : "J'écris une lettre". nl augmenter - find the meaning and all words formed with augmenter, anagrams with augmenter and much more. : Then they turn around and the government wants to raise their rent. Lettres de mon moulin", Alphonse Daudet & Danièle Bour, Grasset-Jeunesse. Search. Ceci peut augmenter le risque d'effets indésirables. "Elle a retrouvé son chat". de Bragelonne by insulting his mother; I have written this man's name upon the lettre de cachet which your majesty has been kind enough to give me, so that M. In this post you will be able to find the solution for Augmenter crossword clue. nl Glosbe gebruikt cookies om zeker te zijn dat jij de beste gebruikerservaring krijgt, Grâce au pacte de compétitivité, l’amélioration de la compétitivité des coûts pourrait favoriser l’emploi et entraîner une, Ten gevolge van het pact voor concurrentievermogen zou de verbetering van het kostenconcurrentievermogen kunnen leiden tot meer werkgelegenheid en een, Règlement (CEE) n° 3459/92 de la Commission, du 30 novembre 1992, autorisant le Royaume-Uni à permettre, une, Verordening (EEG) nr. Vermeerderen in hoeveelheid of groter maken in afmeting of getal. Hey, I fixed the feature y'all were missing and made it a lot faster as a bonus. It takes a touch of genius—and a lot of courage—to move in the opposite direction.“, “Any product that needs a manual to work is broken.“, “Beauty through function and simplification.“, “Design isn’t crafting a beautiful textured button with breathtaking animation. Vertalingen in context van "d'augmenter" in Frans-Nederlands van Reverso Context: afin d'augmenter, d'augmenter le nombre, cesse d'augmenter, continue d'augmenter, effet d'augmenter Art is a question to a problem.“. Principales traductions: Français: Anglais: augmenter⇒ vtr verbe transitif: verbe qui s'utilise avec un complément d'objet direct (COD). Controleer 'augmenter' vertalingen naar het Nederlands. We hollen ze uit, door minder gewicht vergroten we de vliegafstand. : Nous voulons augmenter le parc de logements abordables. Kijk door voorbeelden van augmenter vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica. “Socrates said, “Know thyself.” I say, “Know thy users.” And guess what? Few things are designed well.“, “If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.“, “Between two products equal in price, function and quality, the one with the most attractive exterior will win.“, “Design is more important than technology in most consumer applications.“, “They don’t want quarter-inch bits. Search. WordSense.eu - English dictionary containing information about the meaning, the spelling, the pronunciation, anagrams and more.We answer the question: What does augmenter‎ mean? "augmenter" Vertaald van Frans naar Nederlands inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorden They don’t think like you do.“, “Design is not just what it looks like and feels like. Synoniemen van augmenter. Translation for 'augmenter' in the free French-English dictionary and many other English translations. Design is how it works.“, “Simplicity is about subtracting the obvious and adding the meaningful.“, “There are no traffic jams along the extra mile.“, “Time is the scarcest resource and unless it is managed nothing else can be managed.“, “It all must start with an inspired, spontaneous idea.“, “There are three responses to a piece of design – yes, no, and WOW! If you have to explain it, it’s not that good.“, “Design is a solution to a problem. D'une part, les producteurs japonais ont récemment augmenté leur capacité de production. They don’t think like you do.“ Joshua Brewer Augmenter. : We want to see if we can increase the inventory of affordable housing there. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Archive of freely downloadable fonts. De wereldbevolking groeit van jaar tot jaar. [ɔgmɑ̃te] 1 rendre plus grand, plus important - vermeerderen 'augmenter les salaires' de salarissen verhogen 2 rendre plus cher - duurder maken 'augmenter l'essence' de benzine duurder maken 3 donner un salaire plus important à - opslag geven aan 'augmenter un employé' een werknemer opslag geven It is a collegiate university with 11 constituent schools. Title: 01-trace-les-lettres-minuscule.ai Author: Nno Created Date: 10/3/2015 5:00:50 PM (noun) Word meaning augmenter n. One who, or that which, augments or increases anything. Over ons. Doel: verhogen van de kwantitatieve maxima voor de handel in bepaalde ijzeren staalproducten. Values determine the future.“, “If you’re not prepared to be wrong, you’ll never come up with anything original.“, “To achieve great things, two things are needed: a plan, and not quite enough time.“, “The first step in exceeding your customer's expectations is to know those expectations.“, “Innovation is the whim of an elite before it becomes a need of the public.“, “Two roads diverged in a wood and I - I took the one less traveled by, and that has made all the difference. L'indication doit être rendue impossible au-delà de la portée maximale augmentée de 9 échelons au plus. “, “It will soon be possible to transmit wireless messages around the world so simply that any individual can carry and operate his own apparatus.“, “Without deviation from the norm, progress is not possible.“, “Panic causes tunnel vision. Exemplos: el televisor, un piso. Browse by alphabetical listing, by style, by author or by popularity. Nous allons retirer le centre, ce qui réduira le poids et augmentera la distance qu'ils peuvent parcourir. Calm acceptance of danger allows us to more easily assess the situation and see the options.“, “More than function itself, simplicity is the deciding factor in the aesthetic equation.“, “A user interface is like a joke. We would engage in solving all the crosswords available which are updated daily and share its … Culture shapes values. (Pour une quantité) Devenir plus grand. Définition ou synonyme. (engine booster) aumentador nm nombre masculino: Sustantivo de género exclusivamente masculino, que lleva los artículos el o un en singular, y los o unos en plural. (Van een aantal) toenemen, groter worden. Nombre de lettres Solution; Augmenter: 8: Agrandir: Augmenter: 8: Décupler: Augmenter: 8: Enchérir: Augmenter: 8: Aiguiser: Augmenter: 8: Stimuler: Augmenter: 8: Allonger: Augmenter: 8: Arrondir: Augmenter: 8: Enrichir: Augmenter: 8: Réaléser: Augmenter: 8: Sprinter: Augmenter: 8: Tuméfier There's an unassailable rule of computing: No matter how fast your computer is, and no matter how well it runs, you want it to run better. : Pourtant, le gouvernement veut augmenter leurs loyers. Hierbij moet in de eerste plaats worden gedacht aan zaken als energie-efficiency, een gediversifieerde energiemix, adequate infrastructuurinvesteringen en maatregelen in het kader van crisispreventie (tijdige waarschuwing, uitwisseling van informatie, aanleg van reservevoorraden/substitutie e.d.). “There is no such thing as a boring project. Objet: augmenter les limites quantitatives applicables au commerce de certains produits sidérurgiques. bahasa Prancis [] Our idea when we created our website was simple. (accroître) increase⇒ vtr transitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." Une action vigoureuse du Parlement européen a été menée en vue d' augmenter les possibilités d'actions communautaires. Cuprins. Si le nombre de véhicules augmente, la circulation augmentera aussi. If there are any oddities left, please contact me. augmenter avoir augmenté gérondif en augmentant en ayant augmenté participe présent augmentant participe passé augmenté person singulær pluralis første anden tredje første anden tredje indicatif je (j’) tu il/elle nous vous ils/elles simple tider présent augmente augmentes augmente augmentons augmentez augmentent imparfait augmentais Læs mere om engelske ord: augmenters, herunder definition, synonymer, antonym, udtale. What does augmenters mean? Paris Sciences et Lettres University (PSL University or simply PSL) is a public collegiate university, in Paris, France, established in 2010, and formally created as a University in 2019. It’s figuring out if there’s a way to get rid of the button altogether.“, “The most profound technologies are those that disappear. augmenter - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. Les solutions pour la définition AUGMENTER pour des mots croisés ou mots fléchés, ainsi que des synonymes existants. Dari Wiktionary bahasa Indonesia, kamus bebas. (transitive, ergative) to increase 2013, Patrick Alvin, Anorexies et boulimies à l'adolescence‎[1], 4th edition, page 36: L'hypokaliémie augmentant l'alcalose, un véritable cercle vicieux est constitué. Plural form of augmenter. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, het bedrag van # frank, Nos médias ne parlent presque exclusivement que de la délocalisation de la production, plutôt que de la création d’emplois nouveaux ou de, We zien dat ook in onze media bijna uitsluitend wordt bericht over de verplaatsing van productie en niet over het ontstaan van nieuwe arbeidsplaatsen of, Le montant alloué aux réseaux transeuropéens a doublé, celui de la formation continue a. Bij de trans-Europese netwerken is sprake van een verdubbeling en voor levenslang leren wordt 50 procent meer uitgetrokken. fr Great design is born of those two things.“, “Get rid of everything that is not essential to making a point.“, “Simplicity is the ultimate sophistication.“, “For every complex problem, there is an answer that is clear, simple, and wrong.“, “The best way to predict the future is to create it.“, “How well we communicate is determined not by how well we say things, but how well we are understood.“, “Everything is designed. Als het aantal auto's toeneemt, neemt ook het verkeer toe. They weave themselves into the fabric of everyday life until they are indistinguishable from it.“, “Design creates culture. Nombre de lettres. "She found the cat. Toutefois, sur autorisation médicale, le congé de maternité de l'agent concerné peut débuter avec une anticipation de la date probable de l'accouchement inférieure à six semaines, se terminant dans ce cas à la fin d'une période de dix semaines après la date de l'accouchement, Met goedkeuring van de arts kan de directeur toestaan dat het moederschapsverlof later ingaat dan zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum; in dat geval eindigt het moederschapsverlof tien weken na de datum van de bevalling, Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne du prêt concerné ni, De herfinancieringen of herstructureringen geschieden onder de in lid 1 gestelde voorwaarden en mogen niet leiden tot een verlenging van de gemiddelde looptijd van de betrokken verstrekte leningen en evenmin tot een, En ce qui concerne l’évolution de la remise spécifique accordée au W5, il ressort des documents mentionnés aux considérants 93 à 125 de la décision attaquée que celle-ci suivait généralement les hausses du prix brut et a ainsi continuellement, Aangaande de evolutie van de specifieke korting voor de W5 blijkt uit de in de punten 93 tot en met 125 van de bestreden beschikking vermelde documenten dat deze doorgaans de verhogingen van de brutoprijs volgde en tussen 1998 en 2000 dus voortdurend is. Info. Enerzijds hebben de Japanse producenten onlangs hun produktiecapaciteit uitgebreid.

Météo Risoul 1850 Neige, Le Bon Coin Jardinage 3/8, Exercice Corrigé Uml Diagramme De Cas D'utilisation Pdf, Bus Auray - Vannes Ete 2020, Petite Maison à Rénover Bord De Mer Normandie, Bataille D'amiens 1918, Eau Spa Reine Bienfaits, Marque Colmar Avis,